Osakasmuutokset

Kun osakkeiden omistuksessa tapahtuu muutoksia, pitää muutos rekisteröidä taloyhtiön osakeluetteloon. Jos kyseessä on ollut kauppa, toimittaa asunnon välittäjä isännöitsijälle kopion kauppakirjasta, todistuksen maksetusta varainsiirtoverosta ja kopion osakekirjasta, johon on tehty siirtomerkintä. Muissa tilanteissa tarvitsemme eri asiakirjoja; perukirja, testamentti, lahjakirja, ositussopimus jne.  Kysy isännöitsijältä, mitä asiakirjoja missäkin tilanteessa tarvitaan. Osakkeenomistajille tehtävää postitusta varten tarvitsemme tietää, muutatteko itse huoneistoon asumaan, vai toimitammeko postin johonkin toiseen osoitteeseen (ns. sijoitusasunto).  Osakkeenomistajan tulee myös ilmoittaa huoneistoon muuttavien asukkaiden nimet taloyhtiölle. Tilisiirtojen toimittamista varten ottakaa yhteyttä isännöitsijätoimistoon, jotta voimme määritellä huoneiston tulevat vesi-, autopaikka-, sauna- yms. maksut .

Asuntoon muuttaminen

 • tee muuttoilmoitus huoltoyhtiölle, yhteystiedot löytyvät talon ulko-ovesta ja ilmoitustaululta kts. linkit !
 • soita sähkösopimuksen muuttamisesta energialaitokselle
 • selvitä ajoissa internet-yhteyden siirto
 • tee virallinen osoitteenmuutos postiin

Hyvän ja viihtyisän asumisen ohjeita

Taloyhtiöissä on hyväksytty järjestysmääräykset talon asukkaiden asumisviihtyvyyden turvaamiseksi.  Kaikkien on käyttäytymisellään ja muullakin tavoin otettava huomioon muut talon asukkaat.  Asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä järjestysmääräyksiä.

Huoneistot

Huoneistoissa ei saa häiritä naapureita.  Yleensä erityisesti klo 22.00 - 07.00 on vältettävä melua.  Aikarajat voivat vaihdella yhtiöittäin.  
 • Huoneistoja on hoidettava huolellisesti.  
 • Vesivuodoista on ilmoitettava heti suoraan huoltoyhtiölle !  
 • Puhdista lattikaivo säännöllisesti, kuten myös pesualtaiden putkivesilukot.
 • WC- ja muihin viemäreihin ei saa laittaa jätteitä, jotka saattavat tukkia tai vaurioittaa niitä.   
 • Uusi astianpesukoneen veden poistoletku vähintään 10-vuoden välein (vakuutusyhtiön suositus) !
 • Tuuleta asuntosi talviaikana nopealla ristivedolla
 • Parvekkeet on pidettävä siisteinä, ja talvisin niistä on luotava lumet.                   

Ilmanvaihto

Kiinteistön ilmanvaihto toimii joko koneellisesti tai painovoimaisesti.  
Poistoilmakanavistoon liitettäviä liesituulettimia ei saa asentaa jälkikäteen. Aktiivihiilisuodattimella varustettu ilmaa kierrättävä liesituuletin voidaan asentaa lieden päälle, muttei kytkeä poistoilmakanavaan (huoneistoremontti-ilmoitus).  
Puhdista venttiili säännöllisesti, venttiilin säätöä ei saa muuttaa.  

Ilmoita havaituista vioista heti

Mikäli havaitset asunnossasi vikoja, ilmoita niistä viipymättä huoltomiehelle tai isännöitsijälle.

Jätehuolto

Talousjätteet ja muut roskat on vietävä pakattuina jäteastioihin.  Lisäksi on otettava huomioon määräykset jätteiden lajittelusta. Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaan huolehdittava itse.  Ympäristölle haitalliset jätteet on vietävä jäteviranomaisten niille varaamille paikoille.

Kotivakuutus

Irtaimiston ja omaisuuden turvaksi asukkaan kannattaa hankkia kotivakuutus. Asuntoyhtiön kiinteistövakuutus kattaa kiinteistön rakenteille tapahtuneet vahingot, mutta se ei korvaa asukkaan omaisuudelle sattuneita vahinkoja, sillä ne kuuluvat kotivakuutuksen piiriin. Selvitä kotivakuutuksesi tarkat ehdot omasta vakuutusyhtiöstäsi.

Lemmikkieläimet

Huoneistojen ulkopuolella lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä.  Ne eivät saa häiritä talon asukkaita eikä talossa luvallisissa asioissa liikkuvia eivätkä liata rakennusta tai tonttia.  Eläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä.

Lämmitys

Taloissa, joissa on vesikeskuslämmitys, on yleensä termostaattiset patteriventtiilit. Ne on säädetty niin, että termostaatti pitää huoneen lämpötilan tasaisena.   
Huoneen lämpötilaa voi pienentää säätämällä venttiiliä pienemmälle. Termostaattiventtiiliä ei saa peittää verhoilla tai suurilla huonekaluilla, koska tällöin termostaatin toiminta häiriintyy.

Palovaroitin

 • Palovaroitin on pakollinen jokaisessa asuinhuoneistossa ja asunnon haltija on velvollinen hankkimaan sekä ylläpitämään sen.
 • Asunnon jokaisen kerroksen alkavaa 60 m2 kohden on oltava vähintään yksi palovaroitin
 • Muista vaihtaa paristo säännöllisesti !

Pysäköinti

Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu yhtiön luvalla vain niille varatuilla ja merkityillä paikoilla.
Auton sähköjohtoa ei saa jättää tolppaan roikkumaan ja luukku on pidettävä aina lukittuna.
Autopaikkalistaa ylläpitää isännöitsijä.

Sähkölaitteet

Sähkölaitteiden asennuksia ja korjauksia saa suorittaa vain viranomaisten valtuuttamat asentajat. Asukkaan vastuulla on sulakkeiden ja lamppujen vaihtaminen.

Talosauna

Saunavuoro varataan huoltoyhtiöltä.  Jätä sauna jälkeesi siistittynä, sellaisena kuin itse haluaisit sen olevan vuorosi alkaessa.

Tomuttaminen

Mattojen ja vuodevaatteiden tomuttamisesta on taloyhtiöittäin eri ohjeet.

Tupakointi

Tupakkalaki ja talon järjestysmääräykset kieltävät tupakoinnin kiinteistön kaikissa yhteisissä ja yleisissä tiloissa, myös hisseissä. Tupakoinnille on voitu järjestää siihen sopiva tila ulkoalueelta.

Turhat kulut pois

Säästäminen taloyhtiön kuluissa on lopulta jokaisen osakkaan ja asukkaan etu.
Kulujen karsimisella vaikutetaan hoitovastikkeeseen ja käyttömaksuihin, josta hyötyvät kaikki osakkeenomistajat ja asukkaat.

Vastuunjako

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautumisesta taloyhtiön ja osakkeenomistajan välillä säädetään Asunto-osakeyhtiölaissa kts. linkit.

Yhteiset tilat

Kun ulko-ovet ovat lukittuina, niistä kuljettaessa on huolehdittava siitä, että ne lukittuvat uudestaan.   Yhteisten tilojen ja ulkoalueiden käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä.  Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa – ei käytävätiloissa.